SAGLASNOSTI ZA AKT O ORGANIZIRANJU UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZAŠTITE I ODOBRENJA ZA RAD UNUTRAŠNJE SLUŽBE ZA ZAŠTITU LJUDI I IMOVINE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za administracijuOdjeljenje za pravne, kadrovske poslove i koordinaciju
Šifra postupka: 
MUP.UAP.SA.OPKPK.05
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Malik Kadrićviši stručni saradnik – upravno rješavanje 033 286 903pkk@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Davanje saglasnosti za akt o organiziranju unutrašnje službe zaštite i odobrenja za rad unutrašnje službe za zaštitu ljudi i imovine
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o agencijama i unutrašnjim službama za zaštitu ljudi i imovine, član 13., 39., i 40. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 78/08 i 67/13); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje rješenja za odobrenje 8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Puni naziv pravnog lica
Identifikacioni broj
Adresa
Poštanski broj
Općina
Kanton
Kontakt (telefon/mobitel/fax)
Opis poslova zaštite ljudi i imovine – tehnička, fizička ili tehnička i fizička zaštita
Mjesto obavljanja poslova zaštite ljudi i imovine

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o upisu pravnog lica u sudski registarSudOvjerena kopija
Osnivački akt unutrašnje zaštitarske službePravno liceOvjerena kopija
Certifikati za obavljanje poslova zaštite ljudi i imovineFederalno ministarstvo unutrašnjih poslovaOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o ispunjavanju uvjeta iz člana 5. stav (1) Pravilnika o tehničkim sredstvima i opremi za obavljanje poslova fizičke i tehničke zaštite, zavisno o vrsti poslova zaštite koju će obavljatiPravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati administrativne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Trajno