UVJERENJE IZ PREKRŠAJNE EVIDENCIJE

Ministarstvo unutrašnjih poslovaSektor za pravne i kadrovske posloveOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidenciju
Šifra postupka: 
MUP.UP.SPKLPE.OAPE.02
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

PozicijaTelefon / telefoniMail
Načelnik odjeljenjaOdjeljenje za analitiku, planiranje i evidencije 033/286 807analitika@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja za ostvarenje statusnih pitanja i prava građana.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o prekršajima Federacije Bosne i Hercegovine, član 101., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 63/14; Zakon o upravnom postupku, član 169., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99; Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja prekršajne evidencije, član 7., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 50/07, 44/08;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknade
Taksa na uvjerenje o nekažnjavanju5 KM

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Prebivalište (adresa,općina,država prebivališta)
Kontakt telefon
Djevojačko prezime
JMB
Spol
Ime jednog roditelja
Datum rođenja
Mjesto rodjenja i općina rođenja
Država rođenja
Državljanstvo
Broj lične karte
Mjesto zaposlenja
Broj pasoša za strance i država izdavanja
Svrha zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMinistarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid
PunomoćNotarOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o oslobađanju od takseNadležna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Vjenčani ili rodni list (ako zahtjev podnosi bračni drug ili drugi srodnik)Matični uredNa uvid
Lična karta bračnog druga ili drugog srodnika (ako oni podnose zahtjev)Ministarstvo unutrašnjih poslovaNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenje
Rok utvrđen propisom je 5 dana.Prosječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 3-4 dana.