INFORMACIJA O MOGUĆNOSTI PRIKLJUČKA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPSG.SR.03
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Nasiha Arslanagićvodeci inžinjer za energetiku, razvoj i projektovanje033 568-126narslanagic@sarajevogas.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Analiza tehničkih, energetskih i ekonomskih mogučnosti priključenja potencijalnog kupca.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, član 14., 15. i 33. (”Službene novine FBiH”, broj: 83/07); Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa, svi članovi, (”Službene novine FBiH”, broj: 83/08); Zakon o prostornom uređenju KS, članovi 15., 16., 89. i 99. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 07/05); Zakon o komunalnim djelatnostima, članovi 3., 4., 5. i 17. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 31/04); Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom KS, članovi 1., 11., 29. i 77. (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 27/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje informacija o mogućnosti priključenjaIndividulani stambeni objekat/domaćinstvo – 30 KM kom., postojeći objekat kolektivnog stanovanja (po ulazu) – 80 KM kom., poslovni objekat – 90 KM kom.Vr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24, 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime ili naziv pravnog lica
Adrese podnosioca zahtjeva
Adresa objekta za koji se izdaje informacija o mogućnosti priključenja
Kontakt telefon
Procjena za energentskim konzumentom
Svrha korištenja energenta
Arhitektonsko građevinske osnove objekta koji je u fazi projektovanja ili izgradnje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiOpćina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjaKopija
Kopija katastarkog planaNadležna općinska služba -katastarKopija
Odobrenje za građenje ili Rješenje o legalizaciji bespravno izgrađenog objektaOpćina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjaKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana.1 godina
Obrazac: