POVRAT VIŠE ILI POGREŠNO UPLAĆENIH NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUN DIREKCIJE ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.08
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava na račun Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 88. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 02/98 i 48/99); Pravilnik o procedurama za povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda sa jedinstvenog računa trezora Kantona Sarajevo, član 4., član 14. i član 18. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 15/05);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o izvršenoj uplatiPošta/bankaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz nadležnog organa da je vozilo u toku godine za koje je uplaćena naknada za registraciju, korišteno za saobraćaj u inostranstvu, duže od tri mjeseca u toku godineMUP Original ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Vrijeme za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: