POVRAT DIJELA UPLAĆENIH SREDSTAVA ZA REGISTRACIJU VOZILA

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.07
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Povrat sredstava putarine uplaćenih u postupku registracije vozila.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 99. stav 3. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 02/98 i 48/99); Uputstvo o jedinstvenom načinu obračuna za povrat sredstava na ime naknade za ceste u dijelu koji se odnosi na finansiranje javnih cesta, član 2., član 3., član 4. i član 5. (“Službene novine FBiH” broj: 69/10);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokaz o uplati godišnje naknadePošta/bankaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz nadležnog organa da je vozilo u toku godine za koje je uplaćena naknada za registraciju, korišteno za saobraćaj u inostranstvu, duže od tri mjeseca u toku godineMUP Original ili ovjerena kopija
Dokaz o odjavi vozila radi oštećenja i rashodovanosti ili promjene mjesta registracije iz Federacije Bosne i Hercegovine u drugi entitet ili distrikt Bosne i Hercegovine, izdat od nadležnog organa unutrašnjih poslovaMUP Original ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Vrijeme za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana .Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: