SAGLASNOST NA TRASU INRASTRUKTURU OBJEKTA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okolišaSarajevogas d.o.o. Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPSG.SR.02

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Belma Džambićvodeci inžinjer za energetiku, razvoj i projektovanje033/568-185belmadz@sarajevogas.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha postupka je bezbjedna i zakonita izgradnja objekata u skladu sa planom prostornog uređenja. Postupkom se postiže usklađenost položaja i načina izgradnje objekata sa položajem postojeće i planirane gasne mreže, a koja je neophodna radi zaštite gasovoda, imovine i lica u blizini gasovoda, radi kontinuiranog snabdijevanja prirodnim gasom objekata u Kantonu i radi stvaranja mogucnosti za priključenje planiranog objekta na distributivnu gasnu mrežu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Uredba o organizaciji i regulaciji sektora gasne privrede, članovi 14., i 15., i 53. (”Službene novine FBiH’, broj: 83/07); Pravilnik o preuzimanju i primjeni tehničkih propisa za oblast projektovanja, građenja, puštanja u pogon, eksploatacije i održavanja postrojenja i instalacija prirodnog gasa, svi članovi, (”Službene novine FBiH”, broj: 83/08); Zakon o prostornom uređenju KS, članovi 15., i 16., 89, 99. (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 07/05); Zakon o komunalnim djelatnostima, članovi 3., 4., 5. i 17. (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 31/04 i 21/05); Uredba o snabdijevanju prirodnim gasom KS, članovi 1., 11., 29. i 77. (”Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 27/13).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za saglasnost na trasu infrastruktureSaglasnost na trasu do formata A3 iznosi 50 KM, svaka dodatna karta formata A3 iznosi 25 KM.Vr. prih. Prihodi po osnovu usluga, Prim. KJKP “Sarajevogas” d.o.o. Sarajevo338-900-22087546-12, 102-050-00000088-25, 161-000-00376000-24, 187-200-00000432-68, 154-001-20001654-81, 141-001-00006797-47, 101-101-00006369-38 ili 182-000-00001125-07

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva ili naziv pravnog lica
Kontakt telefon
Adresa podnosioca zahtjeva
Adresa objekta za koji se trazi saglasnost

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiOpćina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjaKopija
Općina, grad, Federalno ili kantonalno ministarstvo prostornog uređenjauređaja Zavod za izgradnju Kantona SarajevoKopija
PO potrebi projekat ili izvod iz projektaInvestitorNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 7 dana1 godina
Obrazac: