IZGRADNJA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.05
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Osigurati bezbjedno kretanje učesnika u saobraćaju, posebno korisnika javnog prijevoza.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 59. i član 63. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 02/98 i 48/99); Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta, član 16., član 17., član 18. i član 19. (“Službene novine FBiH”, broj: 69/10);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Općina
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Prijevozne potrebe putnika (broj vožnji dnevno, broj putnika po vožnji, kapacitet prijevoznog sredstva i koeficijent popunjenosti)Ovlašteni inžinjer saobraćajaOriginal
Linije javnog prijevoza u cjelini te postojećeg rasporeda kombi stajališta (naziv i broj linije, naziv stajališta i međustanično rastojanje)Ovlašteni linijski prijevoznikOriginal
Tehnički elemente javne ceste (širina, uzdužni nagib, horizontalna krivina)Ovlašteni linijski prijevoznikOriginal
Prosječni godišnji i dnevni saobraćajInstitiut za saobraćaj i komunakacijeOriginal
Nivo sigurnosti saobraćajaMUPOriginal
Odstupanje od postojećeg nivoa saobraćajne usluge na saobraćajnom pravcu javne ceste ako se izgradi odnosno smjesti novo autobusko stajališteMUP Original
Saglasnost policijske uprave na čijem se području želi graditi autobusko stajališteMUPOriginal
Projekat autobuskog stajališta urađen u skladu sa Pravilnikom o minimalnim tehničkim uslovima za izgradnju i upotrebu autobuskih stajališta sa rješenjem prilaza korisnika do stajalištaOvlašteni inžinjer saobraćajaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: