VANREDNI PRIJEVOZ

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.04
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasmina Olovčićviši stručni saradnik za održavanje puteva, poslove signalizacije, sigurnosti saobraćaja i prekomjernu upotrebu puteva033/560-431jasmina.olovcic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sigurno odvijanje vanrednog prijevoza i nesmetano odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 54. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o utvrđivanju uslova za obavljanje vanrednog prijevoza, član 15., član 16., član 17., član 18. (“Službene novine FBiH”, broj: 75/10); Uredba o visini naknade za vanredni prijevoz, član 2. i član 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 87/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za vanredni prijevozVisina za obračun naknade iskazuju se: a) u metrima, za prekoračenje najveće dopuštene dužine, širine i visine vozila, mjereći po uzdužnoj i poprečnoj simetrali od najizbočenijih tačaka vozila s teretom, odnosno po vertikalnoj simetrali, mjereći od površine kolovoza do najviše tačke vozila odnosno skupa vozila s teretom, b) u tonama, za prekoračenje propisane ukupne mase i osovinskih opterećenja vozila, odnosno skupa vozila u zavisnosti od vanrednog prijevoza (sve u skladu sa kriterijima iz članova 4., 5., 6., 7., 8., 9. i 10. Uredbe o visini naknade za vanredni prijevoz).Vr.prih.: 722536; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Podaci o teretu (vrsta tereta i tehnički podaci o teretu, masa i dimenzije)
Podaci o vozilu ili vozilima kojima će vanredni porijevoz biti obavljen, skica vozila sa prikazom smještaja tereta
Podaci o vozilu za pratnju vanrednog prijevoza
Podaci o vanrednom prijevozu u cjelini
Podaci o načinu utovara, osiguranja i označavanje tereta na vozilu
Podaci o vremenu prijevoza
Prijedlog itinerera (relacije kretanja)
Prijedlog vremena važnosti odobrenja
Podaci o odgovornom rukovodiocu prijevoza

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Saobraćajna dozvolaMUP Kopija
Prijedlog projekta (itinerera) vanrednog prijevozaPrijevoznikOriginal
Izjava da će se prijevoz obaviti u skladu sa uslovima iz odobrenjaPrijevoznikOriginal
Izjava da će se prijevoz obaviti tehnički ispravnim motornim odnosno priključnim vozilomPrijevoznikOriginal
Izjava prijevoznika da je prethodno pregledao itinerer odnosno da mu je isti poznat i da je prijevoz moguće obavitiPrijevoznikOriginal
Izjava prijevoznika da su svi podaci u zahtjevu istinitiPrijevoznikOriginal
Izjava da su lica koja će biti odgovorna za organizaciju, pripremu i vršenje vanrednog prijevoza osposobljena za vršenje vanrednih prijevoza – odluka o imenovanju odgovornog voditelja prijevozaPrijevoznikOriginal
Dokaz o uplati naknade za obavljanje vanrednog prijevozaPošta/BankaOriginal
Dokaz o uplati taksi (taksena marka)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok predvidjen podzakonskim aktom za vanredni prevoz I kategorije najmanje 15 dana prije poĉetka vanredenog prevoza,za vanredni prevoz II kategorije najmanje 30 dana prije početka vanrednog prevozaVrijeme važenja predviđeno pojedinačnim rješenjima.
Obrazac: