POSTAVLJANJE REKLAMNIH ZNAKOVA U PUTNOM I ZAŠTITNOM PUTNOM POJASU

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.02
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Emela Agićnačelnik odjeljenja za zaštitu puteva033/560-429emela.agic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjeđenje adekvatanog načina postavljanja reklamnih znakova u putnom i zaštitnom putnom pojasu saobraćajnice i sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 78. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10; 16/10 i 66/13); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik za postavljanje reklamnih znakova na cestama , član 4. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/11 i 58/15); Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne puteve, član 6., član 7. i član 8. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/11 i 58/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za davanje saglasnosti za postavljanje reklamnih znakova50 KM/komVr.prih.: 722539; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Naknada za troškove izlaska na teren i vrijeme odlaska i povratka sa terena40 KMVr.prih.: 722539; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
ID broj

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnost za reklamne panoe površine preko 2m2Općinska služba nadležna za poslove urbanizmaKopija
Izvod iz katastarskog planaOpćinska služba nadležna za poslove katastraKopija
Dokaz o rješenim imovinsko-pravnim odnosimaOpćinski sudKopija
Izvod iz katastra podzemnih instalacijaZavod za izgradnju Kantona SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknade za izdavanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakovaPošta/bankaOriginal
Tehnička dokumentacijaProjektantska kuća ili ovlašteni inženjer saobraćajaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za za izlazak na teren i utvrđivanje činjeničnog stanja 8 dana. Zakonski rok za rješavanje urednog zahtjeva 30 danaTrajno
Obrazac: