POPREČNO POSTAVLJANJE INSTALACIJA KROZ TRUP CESTE I CESTOVNE OBJEKTE

Ministarstvo saobraćajaDirekcija za puteve
Šifra postupka: 
MS.DP.01
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Emela Agićnačelnik odjeljenja za zaštitu puteva033/560-429emela.agic@dp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjeđenje adekvatanog postavljanja instalacija cjevovoda u trupu saobraćajnice i sigurno odvijanje saobraćaja za sve učesnike.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, član 64. i član 70. (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10, 16/10 i 66/13;); Zakon o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnik o naknadama za korištenje cestovnog zemljišta, član 3., 5. i 6. (“Službene novine FBiH”, broj: 75/10 i 51/15); Uredba o visini naknade za korištenje zemljišta uz javne puteve, član 2., 4. i 12. (“Službene novine FBiH”, broj: 7/11 i 58/15);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za davanje saglasnosti za polaganje infrastrukturnih vodova (vodovod, plinovod i sl.) kroz trup ceste i cestovne objekte1) sa prokopom trupa ceste – 1.000 KM, 2) sa bušenjem trupa ceste – 250 KM, 3) ovješenje na objekte ili kroz objekte – 500 KM, 4) za elektroenergetske, telefonske, antenske priključke, opremu i slično – 100 KMVr.prih.: 722538; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Naknada za troškove izlaska na teren i vrijeme odlaska i povratka sa terena40 KMVr.prih.: 722538; budž.org. 1402001; prima. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-63
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Urbanistička saglasnost za izgradnju instalacijeNadležna općinska služba za poslove urbanizmaKopija
Izvod iz katastarskog planaNadležna općinska služba za poslove katastraKopija
Pregledna karta – situacija iz glavnog projekta za polaganje instalacijaPodnosilac zahtjeva/ovlašteni projektantOriginal ili ovjerena kopija ili na uvid
Dokaz o uplati naknade za davanje odobrenja za postavljanje reklamnih znakovaPošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati administrativnih taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za za izlazak na teren i utvrđivanje činjeničnog stanja 8 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: