RJEŠENJE O OTVARANJU NOVIH TAKSI ŠTANDOVA

Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra postupka: 
MS.SSM.04
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Brkić Hatidžaviši referent za operativno-tehničke poslove033/564-460hatidza.brkic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se podnosiocu zahtjeva omogući otvaranje i korištenje novog taksi štanda
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Zakon o taksi prevozu, član 12. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:11/14, 26/14); Zaključak o zonama javnih parkirališta, sve oredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/14);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMTaksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime / Puni naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Skica/slika traženog taksi mjestaPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Neograničeno
Obrazac: