REZERVACIJA PARKING MJESTA

Ministarstvo saobraćajaSektor za saobraćaj u mirovanju
Šifra postupka: 
MS.SSM.02
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Brkić Hatidžaviši referent za operativno-tehničke poslove033/564-460hatidza.brkic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da se podnosiocu zahtjeva omogući rezervacija parking mjesta
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:2/98 i 48/99); Odluka o sigurnosti i organizacija prometa, član 21. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj:14/97); Zaključak o cijenama parking karte, tačka 5. i 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 3/02); Zaključak o zonama javnih parkirališta, sve odredbe (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 35/14)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za podnošenje zahtjeva2 KMVr.prih.: 722429; prima. Budžet KS; budž.org. 14010001Taksena markica
Taksa na rješenje8 KMTaksena markica
Naknada za rezervaciju parking mjestaI zona – 500 KM (100% zahtjeva), II zona – 250 KM, III zona – 125 KM (cijene su za 1 mjesec rezeravacije parking mjesta)338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime / Puni naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
ZK IzvadakZemljišnoknjižni uredOvjerena kopijaUkoliko je ranije utvrđena rezervacija parking mjesta, ili ukoliko je parking mjesto sastavni dio saobraćajnice nije potrebno podnositi dokumente- kopija katastarskog plana i ZK izvadak
Kopija katastarskog planaNdležni Općinski organOvjerena kopijaUkoliko je ranije utvrđena rezervacija parking mjesta, ili ukoliko je parking mjesto sastavni dio saobraćajnice nije potrebno podnositi dokumente- kopija katastarskog plana i ZK izvadak.
Lična kartaMUP Na uvid
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal
Skica/slika traženog parking mjestaPodnosilac zahtjevaKopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana.Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.do 12 mjeseci
Obrazac: