PRODUŽENJE LICENCE “AB”, “B”, “C”, “D” ZA VOZILO

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.16
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasminka Strik; Mersin Olovčićstručni savjetnici za javni prevoz033 562 248jasminka.strik@ms.ks.gov.ba, mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na nastavak obavljanja djelatnosti javnog prijevoza sa određenim vozilom..
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06, 2/10); , Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu , član 5. stav 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06, 18/08 i 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Saobraćajan taksa za produženje AB ili B licence200 KM za “AB” Licencu ili 150 KM za “B” LicencuVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Saobraćajna taksa za produženje “D” licence za fizička lica i pravna lica50 KM fizička lica, 100 KM za pravna licaVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Saobraćajna taksa za produženje “C” licence za fizička lica i pravna lica50 KM fizička lica, 100 KM za pravna licaVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa na rješene o TEU (zahtjev+rješenje)10 KM (2 KM +8 KM)Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa za iskaznicu vozača (zahtjev+rješenje)10 KM (2 KM +8 KM)Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa za obrazac licence (zahtjev i rješenje)10 KM (2 KM +8 KM)Vr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv prijevoznika
Adresa/Sjedište
Broj telefona
Predmet zahtjeva
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Važeće rješenja o dodjeli licenceMinistarstvo saobraćajaKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o ispunjavanju tehničko eksploatacionih uslova za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevozaMinistarstvo saobraćajaKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda o ispravnosti i opremnljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometuOvlaštena stanica tehničkog pregledaOriginalPribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje o izmirenim obavezama javnih prihoda (ne starije od 3 mjeseca)Poreska upravaOvjerena kopija
Dokaz o plaćenim taksama (taksena marka)Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o posjedovanju važeće taxi oznake(samo za “D” licencu)Ministarstvo saobraćajaKopija
Saobraćajna dozvolaMUPKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana5 godina
Obrazac: