UVJERENJE O POSJEDOVANJU VAŽEĆE TAKSI OZNAKE I LICENCE “D”

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.15
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Da bi se izvršila registracija taxi vozila.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o taksi prijevozu (član 17.); “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/14, 26/14,

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenja4 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime prijevoznika/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Broj telefona
Općina
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Dokaz o uplati taksePošta/BankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaZakonski rok za rješavanje predmeta 5 dana1 godina
Obrazac: