PRIVREMENA IZMJENA REŽIMA SAOBRAĆAJA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.14
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Kemo Zilićstručni savjetnik za planiranje saobraćajnih tokova i izmjene režima saobraćaja033/562-194kemo.zilic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obezbjeđenje bezbjednog i neometanog odvijanja saobraćaja u zonama u kojima se izvode radovi, manifestacijama na javnim cestama i drugim zaprekama koje ometaju i ugrožavaju bezbjedan i neometan saobraćaj.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH, članovi 131., 151.,162.,170., od 25.-161. ( „”Službeni glasnik BiH”“, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13.); Zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine, članovi 68., 73. i 77. ( (“Službene novine FBiH”, broj: 12/10); Zakon o upravnom postupku FBiH, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Pravilnikom o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobraćaju daje ovlaštena osoba , članovi 1.- 105. (“Službeni glasnik BiH”, broj: 16/07).)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/ Naziv pravnog lica
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Prijedlog privremene organizacije saobraćaja u formi privremenog saobraćajanog projektaIzvođač radovaOvjerena kopija
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaU skladu sa zahtjevom stranke
Obrazac: