PRODUŽENJE TAKSI OZNAKE

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.13
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz 033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Kontrola taksi prijevoznika
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99) ); Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, član 21. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/2014, 26/2014);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje dopunske taksi oznake20 KMVr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 14010001338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Broj taksi oznake
Broj registarske oznake
Broj licence vozila

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o taksi oznaciMinistarstvo saobraćaja KSKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje porezne upravePorezna uprava FBIHKopija
Dokaz o izmirenim obavezama za korištenje taksi stajalištimaDirekcija za puteve KS ili pripadajuće udruženje (Sarajevo taxi)Kopija
Dokaz o uplati naknade za produženje taksi oznakeBankaKopija
Obavještenje o razvrstavanju obrta-srodne djelatnosti prema klasifikaciji djelatnostiFederalni zavod za statistikuKopija
Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar odnosno rješenje o odobrenoj djelatnostiOpćinski sud/općinski organ upraveKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana1 godina
Obrazac: