RJEŠENJE O TEHNIČKO-EXPLOATACIONIM USLOVIMA ZA VOZILA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.12
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz 033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Kontrola ispravnosti i opremljenoti vozila kojima se obavlja javni prijevoz, kao i bezbjednost saobraćaja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 5.stav 3. (“Službene novine FBiH” broj: 28/06, 2/10); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”,broj: 2/98, 48/99); Pravilnik o tehničko-eksploatacionim uslovima za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevoza, član 1. (“Službene novine FBiH” broj: 51/06; 79/06, 56/10 79/11 i 49/2013);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev o tehničko-exploaticionim uslovima2 KMTaksena markica
Taksa za rješenje o tehničko-exploatacionim uslovima 8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv prijevoznika
Sjedište
Ulica i broj
Broj telefona
Registarske oznake
Broj Rješenja o upisu poslovnog subjekta u sudski registar odnosno broj rješenja za obavljanje samostalne djelatnosti
Vrsta prijevoza (javni prijevoz, prijevoz za vlastite potrebe, rent-a-car)

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Potvrda o registraciji vozila ili ugovor o leasingu ukoliko je kupljeno na leasingMUP/ovlaštena leasing kućaOvjerena kopija
Potvrda o ispravnosti i opremljenostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
2 danaZakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.od 1 do 5 godina zavisno od starosti vozila
Obrazac: