PRENOS TAKSI OZNAKE PO OSNOVU KUPOVINE

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.11
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz 033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Sticanje prava na jednu taksi oznaku, prenošenjem dvije postojeće taksi oznake.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, član.24. (“Službene novine Kantona Sarajevo” , broj: 11/2014, 26/2014)

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev2 KMTaksena markica
Taksa za rješenje8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Taksa za zahtjevNotarOriginal
Povrat originalnih dokumenata: Licenca, iskaznica, rješenje o taksi oznaci, rješenje o ispunjavanju uslova za dodjelu “D” LicenceMinistarstvo saobraćajaOriginal
Dokaz o odjavi djelatnosti za prenosioce taksi oznakaOpćinski organ upraveOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz od odjavi vozila reg.oznaka “TA”MUP Original ili ovjerena kopija
Rješenje o registraciji djelatnosti taksi prijevoza za podnosioca zahtjevaOpćinski organ upraveOvjerena kopija
Prijava prebivalištaCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vozila koje ispunjavaju propisane tehničko-eksploatacione usloveMUP i stanica tehničkog pregledaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da podnosiocu zahtjeva nije zabranjeno obavljanje djelatnostiOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenjeOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Diploma za KV vozačaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična karta i vozačka dozvolaMUPOvjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim obavezama javnih prihoda za podnosioca zahtjevPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.1 godina
Obrazac: