PRENOS TAKSI OZNAKE PO OSNOVU SRODSTVA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.10
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Prenos taksi oznake na člana uže porodice koji ispunjava uslove za obavljanje taksi prevoza, odnosno za sticanje oznake.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99) ); Zakon o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo, član.24. (“Službene novine Kantona Sarajevo” ,broj: 11/2014, 26/2014);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za zahtjev za prenos taksi oznake po osnovu srodstva2 KMTaksena markica
Taksa za rješenje za prenos taksi oznake po osnovu srodstva8 KM Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Broj telefona
Broj taksi oznake koja se prenosi

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Povrat originalnih dokumenata: Licenca, iskaznica, rješenje o taksi oznaci, rješenje o ispunjavanju uslova za dodjelu “D” LicenceMinistarstvo saobraćajaOriginal
Dokaz o srodstvuMatični uredOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o odjavi djelatnostiOpćinski organ upraveOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o odjavi vozila reg.oznaka “TA”MUP Original ili ovjerena kopija
Rješenje o registraciji djelatnosti taksi prijevozaOpćinski organ upraveOvjerena kopija
Prijava prebivalištaCIPSOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o posjedovanju vozila koje ima propisane usloveMUP i stanica tehničkog pregledaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da podnosiocu zahtjeva nije izrečena zabrana obavljanja djelatnostiOpćinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Ljekarsko uvjerenjeOvlaštena zdravstvena ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Diploma za KV vozačaObrazovna ustanovaOriginal ili ovjerena kopija
Lična karta i vozačka dozvolaMUP/CIPSOvjerena kopija
Uvjerenje o izmirenim obavezama javnih prihoda za podnosioca zahtjevaPorezna upravaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana1 godina
Obrazac: