PRESTANAK VAŽENJA LICENCE „C“

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.09
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasminka Strikstručni savjetnik za javni prevoz033 562 248jasminka.strik@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je da se poništi izdati obrazac, zbog promjene vozila , jer nije dopušteno postojanje dva važeća obrasca.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 49/99); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu, član 25. i Član 28. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06,18/08, 56/10);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Općina
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Obrazac licence za vozilo (original), razdužiti uz zahtjevMinistarstvo saobraćajaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.Trajno
Obrazac: