POTVRDA O IZMIRENIM KOMUNALNIM USLUGAMA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture

CANTON SARAJEVO
Ministry of Communal Economy and Infrastructure

 

Šifra postupka: 
KJKPVIK.BR.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Džananović Mirelazamjenik vodećeg radnika033/237-655 lokal 136mireladz@viksa.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje potvrde o visini dugovanja na zahtjev potrošača.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Odluka Nadzornog Odbora o izmjeni i dopuni Cjenovnika usluga KJKP”Vodovod i Kanalizacija” d.o.o. Sarajevo, (“Službene novine FBiH” broj: 17-02/14 od dana 30.06.2014.godine).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Potvrda o izmirenju komunalnih naknada za utrošenu vodu i odvođenje otpadnih voda5 KMPrim. KJKP” Vodovod i Kanalizacija”161-000-00638500-67

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime – naziv korisnika usluga
Broj lične karte – ID broj
Adresa korisnika usluga

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUPNa uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 2 danaTrajno
Obrazac: