IZDAVANJE OBRASCA ZA ZAMJENU LICENCE „C“ ZA VOZILO

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.08
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasminka Strikstručni savjetnici za javni prevoz033 562 248jasminka.strik@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98, 48/99); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu , član 5. stav 2. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06,18/08 i 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Broj telefona
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Za vozilo kupljeno na leasing ugovor o leasinguBankaOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Rješenje o ispunjavanju tehničko eksploatacionih uslova za vozila kojima se obavljaju pojedine vrste prijevozaMinistarstvo saobraćajaKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila za obavljanje prijevoza u cestovnom prometuOvlaštena stanica tehničkog pregledaOriginal
Uvjerenje o izmirenim obavezama javnih prihoda (ne starije od 3 mjeseca)Poreska upravaOvjerena kopija
Dokaz o uplati taksi (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Rješenje o ispunjavanju uslova za dodjelu licenceMinistarstvo saobraćajaKopija
Saobraćajna dozvolaMUPOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana5 godina
Obrazac: