IZDAVANJE LICENCE „C“ ZA PRIJEVOZ STVARI ZA PRAVNA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.07
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Jasminka Strikstručni savjetnici za javni prevozMS.SUS.07jasminka.strik@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje potrebnih uslova za prijevoznike koji obavljaju javni prevoz, a u skladu sa Evropskim direktivama
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”,broj: 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu FBiH, član 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06,16/07 , 2/10); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza u cestovnom prometu , član 3. i 10. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06,18/08 i 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Taksa za izdavanje licence C za pravna lica100 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za iskaznicu vozača(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon
Adresa
Općina prebivališta
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o upisu poslovnog subjekta u sudski registar sa svim prilozimaOpćinski sudOvjerena kopijaUgovor o namjenski vezanom depozitu u banci na 5 godina, ili bilans stanja ili pismeno mišljenje vještaka o opredmečenim osnovnim sredstvima ili originalna potvrda banke ili druge finansijske institucije o izdatoj garanciji
Dokaz o posjedovanju teretnog motornog vozila u vlasništvu ili kupljenog po osnovu ugovora o leasingu koje ispunjava propisano tehničko eksploatacione uvjeteMUP/stanica tehničkog pregleda/BankaOvjerena kopijaDa ima poslovnu prostoriju, ili poslovni prostor sa tel. i faksom, istaknut naziv privrednog društva na poslovnom prostoru, vlastiti ili na osnovu ugovora prostor za održavanje vozila i prostor za parkiranje vozila koji ne smije biti dio javne ceste
Uvjerenje da prijevoznik u posljednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg mu je Sud pravosnažnim Rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnostiOpćinski sudOvjerena kopija
Dokaz kapitala od 100 KM po toni nosivosti vozilaBanka/ovlašteni vještakOvjerena kopija
Rješenje kantonalnog ministarstva privrede da prijevoznik ispunjava uvjeteMinistarstvo privrede-2 ,općina-1, ovlašteni servis-2Kopija ili na uvid
Dokaz da prijevoznik posjeduje poreski broj i da uredno izmiruje obaveze javnih prihodaPoreska uprava FBiHOvjerena kopija
Svjedočanstvo o završenom stepenu stručne spreme vozačaObrazovna ustanovaKopija
Dokaz o uplati takseBanka/poštaOriginal
Fotografija za vozačaPodnosilac zahtjevaOriginal
Vozačka dozvola za vozačaMUPOvjerena kopija
Rješenje o TEUMinistarstvo saobraćajaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
3 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: