ZAMJENA „D“ LICENCE VOZILA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.05
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zamjena “D” Licence zbog zamjene vozila.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj:. 2/98 i 48/99); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 13. (“Službene novine FBiH” ,broj: 28/06,16/07 i 2/10) ); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza, član 19. stav 3. (“Službene novine FBiH” br. 65/06; 18/08, 56/10);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/Naziv pravnog lica
Adresa/Sjedište
Sjedište
Općina
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Saobraćajna dozvola, ili ovjerena kopija vlasničke knjižice ili kupoprodajni ugovor, ili carinska deklaracijaMUP Ovjerena kopija
Potvrda o ispravnosti i opremljenostiStanica tehničkog pregledaOriginal
Dokaz o izmirenim obavezama za korištenje taksi stajalištaDirekcija za puteve KS ili pripadajuće udruženje (Sarajevo taxi)Original ili ovjerena kopija
Originalna licenca vozila koje se mijenjaMinistarstvo saobraćaja Original
Original rješenja o dodjeli taksi oznakeMinistarstvo saobraćaja Original
Potvrda o odjavi vozilaMUP Original ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal
Rješenje o dodjeli dopunske taxi oznakeMinistarstvo saobraćaja Original

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok propisan podzakonskim aktom za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: