IZDAVANJE “D” LICENCE ZA FIZIČKA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.04
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje “D” Licence prijevoznicima koji su stekli pravo na obavljanje djelatnosti taksi prijevoza
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH” , broj: 2/98 i 48/99) ); Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 13. (“Službene novine FBiH”, broj: 28/06, 16/07 i 2/10) ); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza, član 3. i član 11. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06; 18/08, 56/10) );

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Saobraćajna taksa na izdavanje “D” licence za fizička lica50 KM fizička licaVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo;338-000-22100192-63
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Vr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 14010001Taksena markica
Taksa za iskaznicu vozača(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Naknada za izdavanje taksi oznake20 KM338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva (naziv prijevoznika)
Adresa
Broj telefona
Općina
Predmet zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Dokaz da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksi prijevoza (uvjerenje općinskog organa uprave da se vodi u registru i ovjerena kopija općinskog rješenja o registraciji djelatnostiOpćinaOvjerena kopija(Saobraćajna dozvola, ugovor o lizingu za vozila kupljena na lizing, potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila koju izdaje tehnička stanice ili rješenje o ispunjavanju tehničko eksplatacionih uslova). Po sl.dužnost
Dokaz da posjeduje vozilo koje ispunajava propisane tehničko-eksploatacione usloveMUP/banka/ stanica tehničkog pregledaOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Uvjerenje općinskog suda za prekršaje da prijevozniku u posljednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg mu je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.Općinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama javnih prihodaPorezna uprava FBIHOriginal ili ovjerena kopija
Prijava prebivalištaMUP/CIPSOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz zadnjeg računa za telefonOperator telefonskih uslugaOvjerena kopija
Dokaz o obezbjeđenoj taksi oznaciMinistarstvo saobraćajaOriginal ili ovjerena kopija
Diploma KV vozača, fotografija( ako se izdaje iskaznica)Obrazovna institucija/podnosilac zahtjevaKopija
Vozačka dozvolaMUPOvjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama za taksi stajalište (ako se produžava D licenca)Taxi udruženjeOvjerena kopija
Dokaz o uplati taksePošta/banka/Kanton SarajevoOriginal
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Rok propisan podzakonskim aktom za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: