IZDAVANJE „D“ LICENCE ZA PRAVNA LICA

Ministarstvo saobraćajaSektor za upravljanje saobraćajem
Šifra postupka: 
MS.SUS.03
Djelatnosti: 
Saobraćaj

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mersin Olovčićstručni savjetnik za taksi prijevoz 033 562-100 lok 21-00mersin.olovcic@ms.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje “D” Licence prijevoznicima koji su stekli pravo na obavljanje djelatnosti taksi prijevoza.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o cestovnom prijevozu Federacije BiH, član 13. (“Službene novine FBiH” broj: 28/06,16/07 i 2/10) ); Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”,broj: 2/98, 48/99); Pravilnik o licenci za obavljanje javnog prijevoza, član 3.i 11. (“Službene novine FBiH”, broj: 65/06; 18/08, 56/10) );

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Saobraćajna taksa za izdavanje “D” licence za pravna lica100 KMVr.prih.: 722121; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. /338-000-22100192-60
Taksa za obrazac licence vozila( zahtjev i rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Vr.prih.: 722631; prima. Budžet Kantona Sarajevo; budž.org. 14010001Taksena markica
Taksa za iskaznicu vozača(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Taksa za tehničko-ekploatacione uslove(zahtjev+rješenje)10 KM ( 2 zahtjev +8 rješenje)Taksena markica
Naknada za izdavanje taksi oznake20 KM338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica
Sjedište
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje da je registrovan za obavljanje djelatnosti taksi prijevozaOpćinski sudOvjerena kopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Potvrda o posjedovanju vozila ili da je vozilo kupljeno na lizing (ugovor o lizingu)MUP/bankaOvjerena kopija(zemljišnoknjižni izvadak za nekretninu, procjena sudskog vještaka, bilans stanja, potvrda o visini raspoloživih sredstava i dr.)
Potvrda o ispravnosti i opremljenosti vozila koju izdaje tehnička stanicaOvlašteni tehnički servisOriginalDokumentacija na na uvid
Rješenje o ispunjavanju tehničko-ekploatacionih uslovaMinistarstvo saobraćaja Ovjerena kopijaDokumentacija na na uvid
Uvjerenje općinskog suda za prekršaje da prijevozniku u posljednjoj godini dana nije više od jednom kažnjen za prekršaj iz Zakona na osnovu kojeg mu je sud pravosnažnim rješenjem izrekao zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti.Općinski sudOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje porezne uprave o izmirenim obavezama javnih prihodaPoreska uprava FBiHOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz da raspolaže kapitalom od 500,00 KM po sjedištu za koje se traži licenca za vrijeme važenja licence, s tim što u vrijednost kapitala ne ulazi vrijednost automobila ili drugi dokaz o imoviniBanka/ovlašteni vještak/zemljišnoknjižni uredOvjerena kopija
Dokaz da ima poslovnu prostoriju ili poslovni prostor sa telefonom i telefaksom,te da ima istaknut naziv privrednog društva na poslovnoj prostoriji ili poslovnom prostoruOpćinsko rješenje o poslovnom prostoru, Ministarstvo privrede,Kopija
Dokaz da ima vlastiti ili na osnovu ugovora obezbjeđen prostor za održavanje vozila.Notar/zemljišnoknjižni uredKopija
Dokaz da ima obezbjeđenu taksi oznaku za svako voziloMinistarstvo saobraćajaOvjerena kopija
Diploma KV vozača, fotografija( ako se izdaje iskaznica)Obrazovna ustanova/podnosilac zahtjevaKopija
Zadnji račun za telefonOperater telefonskih uslugaOvjerena kopija
Vozačka dozvolaMUPOvjerena kopija
Dokaz o izmirenim obavezama za taksi stajalište (ako se produžava D licenca)UdruženjeOvjerena kopija
Dokaz o uplati takse Banka/poštaOriginal
Dokaz o uplati naknadeBanka/poštaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
7 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 dana.5 godina
Obrazac: