PRAVO NA BESPLATNI PRIKLJUČAK NA INFRASTRUKTURNE MREŽE (VODA I KANALIZACIJA, EL. ENERGIJA, GAS)

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za boračko-invalidsku zaštitu
Šifra postupka: 
MBP.SBIZ.08
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Rasim Durakovićstručni saradnik 033/562-010rasim.durakovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Pomoć borcima-braniteljima u ostvarivanju prava na besplatan priključak na infrastrukturalne mreže (voda, kanalizacija, gas i električna energija).
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 61. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime (ime oca i prezime)
Naznaka kojoj boračkoj populaciji pripada
Adresa stanovanja
Broj članova domaćinstva
Način kako je rješena stambena situacija
Kontakt telefon
Općina

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Uvjerenje o pripadnosti OS RBIH, reviziono rješenje o priznavanju prava na ličnu / porodičnu invalidninuOpćinsko odjeljenje sektora za vojne evidencije FbiH/općinska služba boračko-invalidske zaštiteOriginal ili ovjerena kopijaDokazi o mjesečnim prihodima po osnovu: radnog odnosa; boračko-invalidske zaštite; penzije; samostalne djelatnosti i drugih osnova.
Uvjerenje o kretanjuMinistarstvo unutrašnjih poslova KSOriginal ili ovjerena kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Kućna listaOpćinaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje za zapošljavanje ukoliko je podnosilac zahtjeva nezaposlen i za nezaposlene članove domaćinstvaSlužba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija
Dokazi o ukupnim mjesečnim prihodima -primanjima podnosioca zahtjeva i članova porodičnog domaćinstvaPoslodavac/PIO/MIOOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o vlasništvu nad objektom za koji se traži plaćanje priključenja na infrastrukturalnu mrežuOpćina / Zemljišnoknjižni uredOriginal ili ovjerena kopija
Saglasnost za priključenje na infrastrukturalnu mrežuDistributer infrastrukturalne mrežeOriginal ili ovjerena kopija
Atest/izjava na izvedene instalacione radove (elektorinstalacije/ gasne instalacije)Certificirana firmaOriginal ili ovjerena kopija
Izjava da podnosilac molbe do sada nije ostvario pravo na plaćanje priključenja na infrastrukturalnu mrežu, te da ne posjeduje drugi stambeni objekat osim stambenog objekta za koji traži plaćanje priključenja na infrastrukturalnu mrežuNadležna općinaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1 danTrajno
Obrazac: