DODJELA SREDSTAVA ZA ODRŽIVI POVRATAK

Ministarstvo za boračka pitanjaSektor za ekonomske poslove
Šifra postupka: 
MBP.SEPP.02
Djelatnosti: 
Boračka pitanja

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Salem Spahovićviši referent za ekonomske poslove i projekte033/562-008salem.spahovic@mbp.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Rješavanje pitanja povratka pripadnika boračke populacije na predratno prebivalište i pružanje podrške održivom povratku.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98 i 48/99); Zakon o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine, član 37, 38. i 39. (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 9/07, 7/08, 33/08, 3/12, 18/12, 45/12, 26/14); Uredba o dodjeli sredstava za održivi povratak, član 2, 11.a i 11.b, (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 17/03, 27/04 i 17/07);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Tačan naziv aplikanta/podnosioca zahtjeva
Adresa-sjedište pravnog lica ili obrtnika
Naznaka iznosa tražene pozajmice
Namjena pozajmice
Planirani broj novih radnih mjesta za pripadnike boračke populacije
Instrumenti obezbjeđenja povrata pozajmice (kolateral)
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Rješenje o registraciji/rješenje općinskog organa o obavljanji odredjene privredne djelatnostiRegistar Općinskog suda u Sarajevu/nadležna općinaOvjerena kopija(Razrez poreza na dobit za posljednje tri godine , odnosno za period registracije-pokretanja privredne djelatnosti, ukoliko je taj period kraći od 3 godine)
Biznis planPodnosilac zahtjevaOriginal ili kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Bilans stanja i uspjeha ili prijava poreznoj upravi za razrez poreza na dobitKnjigovođa (ovjereno od nadležnog revizora) ili Porezna upravaOvjerena kopijaNadležna je služba za ovjeru potpisa (služba za opću upravu)
Uvjerenje poreske uprave da nema dospjelih neizmirenih obavezaPoreska upravaOvjerena kopija(Npr. posjedovanje poslovnog prostora , nekretnine predložene za hipoteku-zk uložak bez tereta, procjena nekretnine od strane stalnog sudskog vještaka, izjave sudužnika i dr.)
Izjava o instrumentima urednog vraćanja pozajmiceNadležna općina/notarOriginal
Dokaz o statusu i pripadnosti boračkoj populaciji po odredbama člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiHNadležna općinska službaKopija
Izjava podnosioca zahtjeva o davanju saglasnosti za korištenje ličnih podataka u cilju obrade i rješavanja zahtjevaNadležna službaOriginal
Druga dokazna dokumentacija, po potrebi i na zahtjev poslovne bankeZemljišnoknjižni ured/stalni sudski vještakKopija
Dokaz o nezaposlenosti lica za koje se otvara radno mjesto i po osnovu kojeg se traži pozajmica za finansiranjeSlužba za zapošljavanjeOriginal ili ovjerena kopija ili na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
60 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 60 dana1 godina od donošenja dokumenta
Obrazac: