PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Šifra postupka: 
MRSPRLI.KM.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Slavica Gorančićsekretar ministarstva 033 / 562 – 091slavica.gorancic@mrsri.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je pružanje pomoći fizičkom ili pravnom licu koje traži da ostvari svoje pravo u smislu ovog zakona u okviru mogućnosti javnog organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine, 4. i 11., “Službene novine Federacije”, broj: 32/01 i 48/11;Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3., “Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01, 48/11;Vodič za pristup informacijama u Ministarstvu za rad,socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo, tačka IV, broj: 13-02-22307-1 od septembra 2010.godine.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za umnožavanjeObavještenje o mogućnosti umnožavanja informacije koja sadrži više od deset strana ,standardne veličine fotokopije i obavezi podnosioca zahtjeva da izvrši uplatu u vidu naknade troškova, u iznosu od 0,10 KM, po jednoj stranici.Vr.prih.: 722791; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 9999999338 000 221 00 19263

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca
Adresa
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijomMUP Na uvid(ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličinePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakoski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Trajno
Obrazac: