OSNIVANJE I RAD USTANOVA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za rad i zapošljavanje
Šifra postupka: 
MRSPRLI.SRZ.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Enisa Demićpomoćnica ministrice 033 / 562 – 032enisa.demic@mrsri.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je utvrditi ispunjenost opštih i posebnih uslova za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju, prostor, oprema, stručni kadar, način osnivanja ustanova i druga pitanja.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom,član 13.,”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 9/10 ,Zakon o upravnom postupku ,član 200. ,”Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 2/98 i 48/99 ,Pravilnik o bližim uslovima za osnivanje i rad ustanova za profesionalnu rehabilitaciju ,II ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 11/11 ;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica/ustanove/udruženja odnosno podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Obrazloženje postojanja trajne potrebe za obavljanje djelatnosti profesionalne rehabilitacije.Podnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Osnivački aktPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Program radaPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Akt o unutrašnjoj organizaciji ili sistematizacijiPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija
Upotrebna dozvola za građevinski objekat vezano za poslovnu djelatnostNadležna općinska službaOvjerena kopija
Saglasnost općine za obavljanje djelatnostiNadležna općinska službaOvjerena kopija
Pravilnik o protivpožarnoj zaštitiPodnosilac zahtjevaOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.
Obrazac: