ISPUNJAVANJE USLOVA ZA OSNIVANJE USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceSektor za socijalnu politiku
Šifra postupka: 
MRSPRLI.SSP.01
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Cica Pljevljakšef odjeljenja za socijalni rad i socijalnu zaštitu033 562-035cica.pljevljak@mrsri.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je omogućavanje fizičkom ili pravnom licu da u skladu sa propisima i na zakonit način obavljaju djelatnost iz okvira svoje poslovne djelatnosti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom- Prečišćeni tekst,član 70.,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 38/14,Zakon o upravnom postupku,član 200.,”Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99 ,Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite ,član 2.,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/10 i 46/15; Pravilnik o općim i posebnim uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite, član 2. ” “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj 24/10 i 46/15, 9/16.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv pravnog lica/udruženja – ime i prezime fizičkog lica
Adresa sjedišta – prebivališta
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta (za fizička lica)MUP Na uvid
Punomoć (ukoliko se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Općina/ notarOriginal ili ovjerena kopija
Obrazloženje postojanja trajne potreba za obavljanje određene djelatnosti socijalne zaštitePodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Osnivački aktPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
ZK izvadak ili ugovor o zakupuOpćinski sud/ ugovorne straneOriginal ili ovjerena kopija
Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacijiPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Upotrebna dozvola za građevinski objekat vezano za poslovnu djelatnost koja će se obavljati u objektuNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Akt kojim se odobrava obavljanje djelatnosti socijalne zaštite u tom objektuNadležni općinski organOriginal ili ovjerena kopija
Pravilnik o protivpožarnoj zaštitiPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Rješenje o ispunjavanju uslova za pružanje zdravstvene zaštite u ustanovama socijalne zaštiteMinistarstvo zdravstva Kantona SarajevoOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 15 dana.Trajno
Obrazac: