UVJERENJE O POSLOVNOJ SPOSOBNOSTI

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjegliceJU "Kantonalni centar za socijalni rad"
Šifra postupka: 
KCSR.17
Djelatnosti: 
Rad, socijalna politika, raseljena lica i izbjeglice

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Mirsada Poturkovićstručna saradnica na poslovima informisanja i komunikacije 033/723-635mirsada@kcsr.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje ličnih prava građana i regostrovanja samostalne djelatnosti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Porodični Zakon Federacije BiH, član 5. i 200., “Službene novine Federacije BiH”, broj:35/06; 41/05; i 31/14; Zakon o upravnom postupku, član 169., Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 2/98, 48/99.

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Datum rodjenja
JMB
Svrha
Broj lične karte
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Kantona SarajevoNa uvid
Dokaz o oslobadjanju plaćanja takseNadležni organ iz člana 8. Zakona o administrativnim taksamaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je 5 dana.Uvjerenje o poslovnoj sposobnosti-Centar za socijalni rad -iz općine prema mjestu prebivališta-pribavlja se po službenoj dužnosti-bez naknade.6 mjeseci
Obrazac: