Pristup informacijama

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštiteSektor za normativno pravne i personalne poslove
Šifra postupka: 
KUCZ.SNPP.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Aida Šećeragićpomoćnik direktora za normativno – pravne i personalne poslove033/443-720aida.seceragic@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Svrha je osigurati transparentnost i odgovornost javnih organa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član 11. i 14., “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BIH, tačka 2. i 3., Službene novine Federacije BIH, broj 57/01; Vodi za pristup informacijama u Kantonalnoj upravi civilnih poslova Kantona Sarajevo, tačka 3., 22-44-sl./14 od 05.09.2014.godine.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica, odnosno 5KM po disketi za elektronsku dokumentaciju.Vr.prih.: 722631; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž. org. 2901001338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv podnosioca zahtjeva / ime i prezime
Adresa podnosioca zahtjeva
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Kontakt telefon
Način na koji se želi ostvariti pristup – pregled, dostava preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUPNa uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)NotarOriginal(u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosi)
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiHPošta ili bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Trajno
Obrazac: