POLAGANJE ISPITA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštite
Šifra postupka: 
KUCZ.02
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zahiragić HajrudinPredsjednik Komisije033/666-600hajrudin.zahiragic@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja za obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 106., “Službene novine FBiH”, broj: 64/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Uredba o sadržaju, uslovima, načinu i programu polaganja ispita iz oblasti vatrogastva, član 15., “Službene novine FBiH”, broj: 93/12, 105/14; Zakon o nadležnostima organa vlasti Kantona Sarajevo u oblasti zaštite od požara i vatrogastva, član 7., “Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 23/11.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za polaganje ispita za profesionalnog vatrogascaTroškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zastite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit (300 KM), a isto je propisano Uredbom o sadržaju,uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, član 18. stav(2)Vr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 29010013380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv organa uprave civilne zaštite , općine , grada ili kantona
Ime i prezime kandidata
Ime oca kandidata
Dan, mjesec, godina rođenja kandidata
Mjesto rođenja
Država
JMBG kandidata
Školska sprema
Radno mjesto na kojem je kandidat raspoređen
Naziv profesionalne vatrogasne jedinice
Radni staž kandidata na poslovima vatrogasca/pripravnika

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanjuObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o vremenu provedenom na obuci – pripravničkom stažu u profesionalnoj vatrogasnoj jediniciOrgan uprave civilne zaštite općine, grada ili kantonaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplaćenoj naknadiPošta/bankaOriginal
Uvjerenje o ispitu za profesionalnog vatrogasca za kandidate koji polazu ispit za rukovodioca akcije gašenja požaraOrgan uprave civilne zaštite općine, grada ili kantonaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o ukupnom radnom stažu koje je lice ostvarilo nakon položenog ispita za vatrogasca( navodi kandidat koji polaže ispit za rukovodioca akcije gašenja požaraOrgan uprave civilne zaštite općine, grada ili kantonaOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je: Prijava se podnosi 60 dana prije poProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.Trajno
Obrazac: