POLAGANJE ISPITA ZA DOBROVOLJNOG VATROGASCA

InstitucijeKantonalna uprava civilne zaštite
Šifra postupka: 
KUCZ.01
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Zahiragić HajrudinPredsjednik Komisije033/666-600hajrudin.zahiragic@kucz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Obuka, sticanje i provjera stručnih znanja za obavljanje poslova dobrovoljnog vatrogasca.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu, član 130. stav 2., “Službene novine FBiH”, broj: 64/09; Zakon o upravnom postupku, član 200., “Službene novine FBiH”, broj: 2/98 i 48/99; Program obuke i osposobljavanja za dobrovoljne vatrogasce kao i sadržaj i način polaganja stručnog ispita za dobrovoljne vatrogasce, Poglavlje II, “Službene novine FBiH”, broj: 37/15.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za polaganje ispita za dobrovoljnog vatrogascaTroškove polaganja ispita snosi organ uprave civilne zastite općine, grada i kantona koji je kandidata uputio da polaže ispit (300 KM), a isto je propisano Uredbom o sadržaju,uslovima, načinu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva, član 18 stav (2).Vr.prih.: 722429; prima. Depozitni račun Kantona Sarajevo; budž.org. 29010013380002210019260

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv dobrovoljnog vatrogasnog društva /vatrogasne jedinice pravnog lica kandidata
Prezime (ime oca) ime kandidata
Dan, mjesec i godina rođenja
Mjesto rođenja
Država
Školska sprema
Radno mjesto na kojem je kandidat raspoređen

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Diploma o završenom srednjoškolskom obrazovanjuObrazovna institucijaOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o vremenu provedenom na obuci u profesionalnoj/dobrovoljnoj jedinici ili vatrogasnoj jedinici pravnog licaProfesionalna/dobrovoljna vatrogasna jedinica ili pravno liceOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Rok utvrđen propisom je – zahtjev se podosi 30 dan prije počProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva je 5 dana.Trajno
Obrazac: