UVJERENJE/POTVRDA O ČINJENICAMA O KOJIMA SE VODI SLUŽBENA EVIDENCIJA (UVJERENJE O STALNO VETERINARSKOM NADZORU)

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra postupka: 
KUIP.IVI.03
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Selmir Velićglavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora 033 569 891selmir.velic@kuip.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje uvjerenja i potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarenje i zaštite prava podnosilaca u drugim postupcima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 169. ,”Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99 ;

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa za uvjerenje4 KMTeksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv podnosioca zahtjeva
Ulica
Kontakt telefon
Vrsta uvjerenja koje se traži
Svrha u koju se uvjerenje traži

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok 5 dana.Rok za izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija 1 dan.
Obrazac: