VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA POŠILJKE ŽIVOTINJA I PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra postupka: 
KUIP.IVI.01
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Selmir Velićglavni veterinarski inspektor po ovlaštenju direktora 033 569 891selmir.velic@kuip.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Potvrđivanje uslova definisanih u certifikatu.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o veterinarstvu BiH,član 16.,”Službeni glasnik BiH “, broj: 34/02,Odluka o veterinarskoj svjedodžbi o zdravstvenom stanju životinja i pošiljaka životinjskog porijekla u unutrašnjem i međiunarodnom prometu,član 29.,”Službeni glasnik BiH “, broj: 33/03, 14/04 i 35/05

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Zakon o administrativnim taksama KS2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv pravnog subjeta
Adresa prebivališta/sjedišta
Broj veterinarskog certifikata
Zemlja izvoznica

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Veterinarski certifikatUred za veterinarstvo BiH Original
Dokaz o uplati takse (Taksena marka)Kanton SarajevoOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.10 dana
Obrazac: