SPROVODNICA ZA PRENOS UMRLOG LICA

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske posloveInspektorat sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu
Šifra postupka: 
KUIP.ISZFI.02
Djelatnosti: 
Inspekcijski poslovi i civilna zaštita

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Munevera Mušinović kantonalni sanitarni inspektor033/ 770-187munevera.musinovic@kuip.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zaštita zdravlja ljudi kroz postupanje po propisanim uvjetima koji onemogućavaju širenje zaraze
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti , član 50. (“Službene novine FBiH”, broj: 29/05); Pravilnik o uslovima i načinu iskopavanja i prenošenja umrlih lica, sve odredbe (“Službeni list SFRJ”, broj: 42/85);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva sa navedenom lokacijom gdje se prenose posmrtni ostaci

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
PunomoćOpćina/notarOvjerena kopija
Potvrda o smrtiZdravstvena ustanovaKopija
Izvod iz knjige umrlihOpćinski organ nadležan za vođenje matičnih knjigaKopija
Potvrda o dezinfekcijiOvlašteni izvođačOriginal
Odobrenje za rad firme koja radi eshumaciju i prenošenje (samostalna djelatnost-općina), (d.o.o-Općinski sud)Nadležni općinski organ/ Općinski sudKopija
Saobraćajna dozvolaMUP Kopija
Podaci o vozačuOvlašteni prijevoznik

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok za rješavanje 30 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 1 dan.Trajno
Obrazac: