SANITARNE SAGLASNOST NA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU

InstitucijeKantonalna uprava za inspekcijske poslove
Šifra postupka: 
KUIP.ISZFI.01
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Munevera Mušinović kantonalni sanitarni inspektor 033/ 770-187munevera.musinovic@kuip.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Zaštita zdravlja ljudi kroz osiguranje poslovanja u propisanim uslovima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o sanitarnoj inspekciji, član 7. (Službeni list SRBiH broj: 23/77; 16/82; 13/83; 15/90, Preuzet Uredbom sa zakonskom snagom Službeni list RbiH, broj: 2/92 ); Zakon o upravnom postupku, član 200. (Službene novine FBiH broj: 2/98; 48/99); Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo, član 4. i 5. (“Službene novine FBiH”, broj: 80/15); Član 9., 10., članovi 18-34., Službene novine FBiH broj: 104/13 (Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli); Član 1., Službene novine FBiH broj: 32/10 (Pravilnik o higijeni hrane); Član 1., Službeni glasnik BiH broj: 4/13 (Pravilnik o opštim mjerama zaštite na radu za građevinske objekte namjenjene za radne i pomoćne prostorije i radne prostore); Službeni list SRBiH broj: 5/88

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Taksa na rješenje o sanitarnoj saglasnosti8 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Kontakt telefon
Predmet zahtjeva
Namjena objekta

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Glavni ili izvedbeni projekatOvlašteni projektantski biroNa uvid
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiOpćinska služba nadležna za poslove urbanizma/Ministarstvo prostornog uređenja, građenje i zaštite okoliša KSNa uvid
Katastarski planOpćinska služba nadležna za vođenje katastraOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati takse (taksena marka)Kanton SarajevoOriginal
Ugovor o zakupu poslovnog prostoraPodnosilac zahtjevaOriginal
Dokaz u vlasništu poslovnog prostoraZemljišnoknjižni ured nadležnog sudaOvjerena kopija ili na uvid

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
30 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) 7 dana.Trajno
Obrazac: