IZDAVANJE PS OBRASCA

Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša
Šifra postupka: 
KSF.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Redžep Selmanovićreferent za operativne poslove 033/ 562-734ksfs@bih.net.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Izdavanje potvrde o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija radi ostvarivanja prava u drugom postupku.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Odluka Skupštine Kantona Sarajevo br. 01-05-15040/05 od 31.03.2005. godine, član 4. (Službene novine Kantona Sarajevo broj 10/05); Zaključak UO od 27.07.2012. godine; Odluka Upravnog odobra Kantonalnog stambenog fonda, II, broj: 01-839-5/2006 od 06.07.2006.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje potvrdePotvrde: 5 KM + PDVPrim. Kantonalni stambeni fond161-000-00522500-31
Naknada za izdavanje izvoda iz obrazaca30,00 KM + PDVPrim. Kantonalni stambeni fond161-000-00522500-31

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa
Ulica
Kontakt telefon
Svrha

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Na uvid
Rješenje o dodjeli stanaDavalac stana na korištenjeKopija
Izvod iz ZK uredaZemljišnoknjižni uredKopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 1-3 dana6 mjeseci
Obrazac: