PRISTUP INFORMACIJAMA

InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za zajedničke poslove
Šifra postupka: 
ZI.SZP.01
Djelatnosti: 
Finansijski i budžetski poslovi
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Pašić Sanidašef službe za pravne,stambene i opće poslove 033 666-529pasic.sanida@gmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava podnosioca zahtjeva.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, član 11. i 14. (“Službene novine Federacije”, broj: 32/01 i 48/11); Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama, tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 57/01 i9 48/11); Vodič za pristup informacijama u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo, tačka 2. i 3. (“Službene novine FBiH broj: 05-068-729” od 27.05.2015. godine).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica; 5 KM po jednom kompakt disku za elektronsku dokumentacijuVr. prih. 72631, Budz. org. 2601001, Prim. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Poz. na br. 84.11338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi/sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUP Na uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiH.Pošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 15 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja o potrebnoj dopuni 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahtjeva 8 dana.Trajno
Obrazac: