IZDAVANJE PODATAKA IZ KATASTRA KOMUNALNIH UREĐAJA

InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za zajedničke poslove
Šifra postupka: 
ZI.SKKU.01
Djelatnosti: 
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Viktor Konajviši referent za obradu i izdavanje podataka katastra komunalnih uređaja i za administrativno-tehničke poslove.033 226-667viktor.konaj@zik.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Podaci iz katastra komunalnih uređaja obavezno se koriste u planiranju i uređenju prostora i u projektovanju i izvođenju građevinskih i druguh radova. Istovremeno se osigurava bezbjednost građana i materijalnih dobara, kao i postupanje u skladu sa važećim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o katastru komunalnih uređaja, član 4, 13. i 32. (“Službeni list SRBiH”,broj: 21/77,6/88 , 36/90 , 4/93, 13/97); Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, član 6. (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 24/08).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za kopiju planova karata i skica snimanja komunalnih uređajaList plana komunalnih uređaja-120 KM ; format A3-30KM ; format A4-15KM.Vr. prih. 722631, Budz. org. 2601001, Prim. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo338-000-22100192-60
Naknada za kopiju planova karata i skica snimanja -kopiranje na transparent i ozolit.List plana komunalnih uređaja -60 KM; Forma A4 -10 KM; format A3-20KM. Ove naknade se umanjuju za 50% komunalnim organizacijama, a za Zavod za planiranje ,vjerske zajednice,općine i druge organe uprave u Kantonu Sarajevo su besplatne.Vr. prih. 722631, Budz. org. 2601001, Prim. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime/ naziv pravnog lica
Adresa
Telefon
Lična karta
Lokalitet
Vrsta naplate:
Standardna
Površinska
Oslobođen od plaćanja

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična kartaMUP Kopija
Rješenje o urbanističkoj saglasnosti (komplet sa urbanističko tehničkim uvjetima)Općina (nadležna služba za urbanizam)Kopija
Lokacija objektaOpćina (nadležna služba za urbanizam)Kopija
Kopija katastarskog planaOpćina (nadležna služba – katastar)Kopija
Zemljišnoknjižni izvadakOpćinski sud/Zemljišno-knjižni uredKopija
PunomoćOpćina/notarOvjerena kopija
U slučajevima kad pravno lice predaje zahtjev: rješenje kojim je naznačena svrha izdavanjaMinistarstvo, općina, komunalna organizacijaKopija
Grafički prikaz (geodetska situacija sa potrebnim obuhvatom)Ministarstvo, općina, komunalna organizacijaKopija
Dokaz o izvršenoj uplati naknadaPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 5 dana6 mjeseci
Obrazac: