KOPIJA DOKUMENATA IZ ARHIVE ZAVODA ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO

InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta
Šifra postupka: 
ZI.SPUGGZ.02
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Lejla Čengićstručni savjetnik033 254-913llejlaa@hotmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Dokazivanje činjenica zbog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku , član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH, član 70. i 114. (“Službene novine FBiH” broj: 35/05); Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, član 6. (“Službene novine Kantona” broj: 24/08),

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izdavanje kopije dokumenata50 KMVr. prih. 722631, Budž. org. 2601001, Prim. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, Poz na br. 84.11338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja
Broj telefona
Svrha podnošenja zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Dokument koji se može dovesti u vezu sa dokumentacijom koja se traži -urbanistička saglasnost, odobrenje za građenje i sl.Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, općinski organ upraveKopija
Prvobitni ugovor između stranaka povodom kojeg se podnosi zahtjev- traži dokumentacijaPodnosilacKopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 danaTrajno
Obrazac: