POTVRDA O PLAĆENIM TROŠKOVIMA UREĐENJA GRADSKOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA

InstitucijeZavod za izgradnju Kantona sarajevoSektor za pripremu uređenja gradskog građevinskog zemljišta
Šifra postupka: 
ZI.SPUGGZ.01
Djelatnosti: 
Prostorno uređenje, građenje i zaštita okoliša
Privreda, komunalna privreda i infrastruktura

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Lejla Čengićstručni savjetnik 033254-913llejlaa@hotmail.com
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku, član 169. (“Službene novine FBiH” broj: 2/98 i 48/99); Zakon o organizaciji organa uprave u FBiH, član 70. i 114. (“Službene novine FBiH” broj: 35/05); Uredba o utvrđivanju vlastitih prihoda, član 6. (“Službene novine Kantona” broj: 24/08).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za izadavanje potvrde o plaćenim troškovima uređenja4 KMVr. prih. 722631, Budž. org. 2601001, Prim. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca/naziv pravnog lica
Adresa stanovanja
Broj telefona
Svrha podnošenja zahtjeva

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Ugovor o troškovima uređenjeZavod za izgradnju Kantona SarajevoKopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Rješenje o urbanističkoj saglasnostiNadležna općinska službaKopija
Odobrenje za građenjeNadležna općinska službaKopija
Punomoć (ako se zahtjev podnosi putem punomoćnika)Općinski organ upraveOvjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
5 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva 30 danaTrajno
Obrazac: