PRESTANAK RADA ZDRAVSTVENIH USTANOVA/PRIVATNE PRAKSE

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.09
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katovićstručni saradnik za pravne poslove033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrditi ispunjenost uvjeta za izdavanje rješenja o prestanku rada zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 60. i 174. (“Službene novine FBiH”, br. 46/10 i 75/13); Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 70. st. 1. i 2. (“Službene novine FBiH”, br. 35/05); Zakon o upravnom postupku, član 200. stav 1. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99);

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse
Adresa sjedišta ustanove, odnosno privatne prakse
Ime i prezime odgovorne osobe
Obrazloženje zahtjeva -razlog zbog kojeg se traži izdavanje rješenja o prestanku rada zdravstvene ustanove / privatne prakse

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odluka o prestanku rada ustanove/privatne prakse ili drugi dokument kojim se dokazuje osnovanost prestanka radaOsnivač/zdravstveni radnik /ovlašteni organOriginal ili ovjerena kopija
Uvjerenje o regulisanim poreznim obavezamaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Dokaz o uplati kantonalne takse (taksene marke)Kanton SarajevoOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
15 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: