ZMJENE ILI DOPUNE RJEŠENJA O OBAVLJANJU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA I PRIVATNOJ PRAKSI

Ministarstvo zdravstva
Šifra postupka: 
MZ.OPP.08
Djelatnosti: 
Zdravstvo

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Alen Katović stručni saradnik za pravne poslove 033/562-151alen.katovic@mz.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Ostvarivanje prava na izmjenu sjedišta, djelatnosti, rukovodioca i drugih podataka od značaja za obavljanje djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi u skladu sa pozitivnim pravnim propisima.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 57. stav 3. i 165. stav 1. i član 166. (“Službene novine FBiH”, br. 46/10 i 75/13); Zakon o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine, član 70. st. 1. i 2. (“Službene novine FBiH”, br. 35/05); Zakon o upravnom postupku, član 200. stav 1. (“Službene novine FBiH”, br. 2/98 i 48/99);

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadeBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa za zahtjev2 KMTaksena markica

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime
Adresa stanovanja
Kontakt telefon
Naziv zdravstvene ustanove, odnosno privatne prakse
Adresa sjedišta ustanove, odnosno privatne prakse
Ime i prezime odgovorne osobe
Obrazloženje zahtjeva u pogledu traženih izmjena i/ili dopuna rješenja o obavljanju zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaFormaKomentar
Personalna dokumentacija za novog direktora, odgovornu osobu, drugi uposleni kadar (u zavsnosti od izmjene /dopune)Podnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Druga dokumentacija kojom se potvrđuje osnovanost zahtjeva za izmjenu i/ili dopunu RješenjaPodnosilac zahtjevaOriginal ili ovjerena kopija
Ranije izdato Rješenje kantonalnog ministarstvaMinistarstvo zdravstva KSKopijaPribavljati po službenoj dužnosti
Pozitivno mišljenje nadležne komoreNadležna strukovna komoraOriginal ili ovjerena kopija

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
10 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje obavještenja za dopunu 3 dana. Zakonski rok za rješavanje predmeta 30 danaTrajno
Obrazac: