MIROVANJA STATUSA ISTAKNUTOG SAMOSTALNOG UMJETNIKA

Ministarstvo kulture i sportaSektor za ekonomsko - pravne poslove

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo kulture i sporta

CANTON SARAJEVO
Ministry of Culture and Sports

 

Šifra postupka: 
MKS.SEPP.01
Djelatnosti: 
Nauka, obrazovanje i mladi, kultura i sport

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Elvedina Kozadrastručni savjetnik033 562 136elvedina.kozadra@mks.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Mirovanje prava na uplatu doprinosa za istaknutog samostalnog umjetnika.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o upravnom postupku ,član 200. stav 1. ,”Službene novine FBIH”, broj: 2/98 i 48/99 , Zakon o istaknutim samostalnim umjetnicima,član 25.,” Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 45/15- Prečišćeni tekst ,Odluka o uslovima i postupku prava istaknutih samostalnih umjetnika ,član 4. stav 5. tačka c) ,”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 4/12

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva
Adresa
Kontakt telefon

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Odluka o izboru i imenovanju na dužnostMinistarstvo kulture i sportaOriginal ili ovjerena kopija
Ugovor o zasnivanju radnog odnosaPoslodavacKopija
Pravosnažne presude o upućivanju na izdržavanje kazne zatvora /do šest mjeseci/Nadležni sudKopija

Ostale informacije

RokObavještenje
Zakonski rok 30 danaRok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanja obavještenja za dopunu 3 dana.Rok za rješavanje urednog zahtjeva 7 dana.
Obrazac: