UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

Šifra postupka: 
MPU.SU.02
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Onahti Čerkezpomoćnik ministra za upravu033 562 223onahti.cerkez@mpu.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Povezivanje više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili općeg intersa ili cilja, u skladu sa ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o udruženjima i fondacijama, član 29. (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02); Pravilnik o načinu vođenja registra udruženja i fondacija stranih i međunarodnih nevladinih organizacija, sve odredbe Pravilnika, (“Službene novine FBiH”, broj: 61/02).

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Administrativna taksa za rješenje o registraciji udružnja građana100 KMVr. prih. 722121, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-60
Naknada za upis u registar udruženja100 KMVr, prih. 722923, Prim. Budžet Kantona Sarajevo338-000-22100192-60

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Naziv udruženja
Skraćeni naziv udruženja
Sjedište udruženja
Datum osnivanja osnivačkog tijela
Datum donošenja statuta
Osobe ovlaštene za predstavljanje i zastupanje

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Zahtjev za upis u registar udruženja (obrazac broj 3) (2x)Podnosilac zahtjevaOriginal
Podaci o osnivaču (obrazac broj 4) (2x)Podnosilac zahtjevaOriginal
Popis članova organa upravljanja (obrazac broj 5) (2x)Podnosilac zahtjevaOriginal
Osnivački akt (2x)Podnosilac zahtjevaOriginal
StatutPodnosilac zahtjevaOriginal
Odluka nadležnog organa o imenovanju ovlaštenog lica za zastupanje i predstavljanje udruženjaPodnosilac zahtjevaOriginal
Lične karte osnivačaPodnosilac zahtjevaKopija
Dokaz o uplati naknadePošta/bankaOriginal
Dokaz o uplati taksePošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 30 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 15 dan. Obrazac zahtjeva se može kupiti u JP NIO “Službeni list BiH”. Trajno
Obrazac: