POČETAK OBAVLJANJA NOTARSKE SLUŽBE

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

                      KANTON SARAJEVO
Ministarstvo pravde i uprave

CANTON SARAJEVO
Ministry of Justice and Administration

 

Šifra postupka: 
MPU.SP.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Irena Zimapomoćnik ministra033 562 083irena.zima@mpu.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Utvrđivanje uslova propisanih za rad notara sa službenim sjedištem na području Kantona Sarajevo
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o notarima, član 30. stav 5. “Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 45/02 ; Pravilnik o radu notara, član 19.”Službene novine FBiH”, broj:13/09;

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime Notara
Adresa sjedišta
Broj telefona

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
Zakonski rok rješavanja 60 dana.Rok za pregled potpunosti zahtjeva i izdavanje poziva/saopštenja za dopunu 3 dana. Rok za rješavanje urednog zahjeva 15 dan.Trajno
Obrazac: