PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Šifra postupka: 
MUP.KM.01
Djelatnosti: 
Unutrašnji poslovi, pravosuđe i uprava

Kontakt

Ime i prezimePozicijaTelefon / telefoniMail
Tarik Kršlakslužbenik za pristup informacijama033/286-921pristupinformacijama@mup.ks.gov.ba
Svrha i pravni osnov
Svrha administrativnog postupka: 
Davanje informacija koji se nalaze u posjedu Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo pomaže podnosiocima zahtjeva u drugim postupcima koji se vode pred nadležnim organima
Pravni osnov administrativnog postupka: 
Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH , član 11. i 14. (“Službene novine Federacije”, broj : 32/01 i 48/11); Zakon o upravnom postupku Federacije BiH, član 200. (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 2/98, 48/99 i 61/22); Uputstvo za provođenje Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH, tačka 2. i 3. (“Službene novine Federacije BiH”, broj : 57/01 i 48/11); Vodič za pristup informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Taksa

Naziv takseIznos takse/naknadePoziv na brojBroj računa/taksena markica
Naknada za troškove umnožavanja“Cijena troškova umnožavanja zahtijevane informacije, u skladu sa odredbom člana 16. Zakona, iznosi:0,10 KM za svaku stranicu standardne veličine koja prelazi 10 (deset) prvih besplatnih stranica;5 KM po disketi za elektronsku dokumentaciju”Vr.prih.: 722429; budž.org. 190100001; prima. Ministarstvo finansija141-196-5320008-475

Informacije potrebne pri predavanu zahtijeva

Informacija
Ime i prezime podnosioca zahtjeva / naziv pravnog lica
Adresa podnosioca zahtjeva
Kontakt telefon
Dovoljno podataka o prirodi i /ili sadržaju informacije
Način na koji se želi ostvariti pristup:pregled traženog dokumenta u prostorijama Ministarstva, dostava informacije ličnim preuzimanjem ili dostava poštom

Potrebni dokumenti

DokumentInstitucijaForma
Lična karta ili lični dokument sa fotografijom (ako je u pitanju osobni podatak, odnosno posebna kategorija podataka)MUPNa uvid
Punomoć ukoliko se zahtjev podnosi putem ovlaštenog punomoćnika (ukoliko je u pitanju osobni podatak)- u ovom slučaju podnosi se kopija ličnog dokumenta podnosioca, tj lica u čije ime se podnosiNotarOriginal
Dokaz o uplati troškova za svaku fotokopiranu stranicu standardne veličine koja prelazi deset prvih besplatnih stranica u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u FBiHPošta/bankaOriginal

Ostale informacije

RokObavještenjeVaženje
zakonski rok rješavanja 15 danaProsječno vrijeme za rješavanje potpunog zahtjeva (dani) 10 dana.Trajno
Obrazac: